La reconnexió

La reconnexió

És una experiència única en la vida que pot portar-te a viure el moment present, a reconnectar-te amb el teu propòsit de vida i a viure amb plenitud i harmonia.

La experiència de la reconnexió és un intercanvi accelerat de l’energia, la llum i la informació que es troben en les freqüències de sanació reconnectiva.

Es tracta de l’activació energètica d’una estructura enfocada a connectar tres sistemes:

  • Les línies Llei del nostre planeta
  • Les línies dels meridians del cos humà
  • La xarxa d’energia universal.

És un avanç en la nostra evolució, un salt quàntic. Tornem a activar aquestes estructures energètiques a través de les freqüències de la sanació reconnectiva.

Suposa una acceleració del camí de vida. Aquestes freqüències comencen a circular a través de tu, i t’encaminen cap a allò que realment et fa feliç en la teva vida, a més d’equilibrar-te a nivell físic, emocional, mental i espiritual.

És una reconnexió amb el teu ser, amb el teu propòsit de vida.

La reconnexió es facilita una vegada en la vida.
És un procés continu i continuarà desenvolupant-se en nosaltres i en les nostres vides a mesura que comencem a prendre noves decisions en els nostres camins de vida, i a mesura que avancem.

A les sessions:
Durant el tiemps que duri la teva experiència de Sanació Reconnectiva (Reconnective Healing) o de La Reconnexió (The reconnection) pots tenir sensacions físiques de fred, calor, corrents d’energia, pressió, lleugeresa, veure colors, sentir soroll, sentir olors.

O potser cap sensació. Cada experiència és única i sorprenent.

No és necessari meditar, ni tractar de relaxar-se, tan sols obrir-se a la experiència des d’un estat d’observació i opertura, sense expectatives.

Les sessiones es realitzen amb la persona vestida i tombada en una llitera.

Si existeix algun tipus de consideració, es podrá realitzar assegut/da o es buscarà la màxima comodidat per a la persona.

La reconnexió:
Es facilita en dues sessions d’una hora cadascuna. Només un cop a la vida. 
La raó  del número 333 (3+3+3=9) és llançar al univers una petició de maestria. El número 9 és la vibració del mestre.
És el final d’un clicle i el principi d’un altre.